Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống

Việt Lâm |

Ngày 1.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã xác định chủ đề hoạt động năm 2024 là “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên và NLĐ

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng, năm 2023 - năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, năm tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thông qua đại hội, ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ được kết tinh, lan tỏa và phản ánh tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Năm 2024 sẽ là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

“Trong không khí phấn khởi trước kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã xác định chủ đề hoạt động năm 2024 là “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” - ông Nguyễn Xuân Hùng cho hay.

Tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Xuân Hùng, để thực hiện hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2024, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu.

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong toàn hệ thống tổ chức Công đoàn. Xây dựng, ban hành chương trình hành động và các chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là các mục tiêu, nhiệm vụ, 10 nhóm chỉ tiêu, ba khâu đột phá.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Xây dựng hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của NLĐ, như Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi)...

Đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao số lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Phối hợp thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, lắng nghe phản ánh từ cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, tình hình quan hệ lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện chế độ, chính sách của các doanh nghiệp; đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi NLĐ và hoạt động công đoàn. Triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và NLĐ nhất là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu việc, mất việc làm, đoàn viên, NLĐ nữ, con đoàn viên, NLĐ... Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất như “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa ăn ca”, “Bữa ăn Công đoàn”... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”; tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và tổ chức các hoạt động trong đoàn viên và NLĐ nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024).

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Chủ động đề xuất và tham gia với cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp đào tạo lại, đào tạo nâng cao để công nhân làm chủ, thích ứng với công nghệ mới...

Thứ tư, đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, gắn với việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024). Sửa đổi Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 và yêu cầu trong tình hình mới.

Tổ chức trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV năm 2024; Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XVIII và Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” năm 2024.

Thứ năm, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong công nhân, viên chức, lao động. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; quan tâm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); chú trọng công tác giới thiệu phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Thứ sáu, quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và định hướng đối ngoại Công đoàn Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào thực tế

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Tam Dương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

6.750 cán bộ Công đoàn Nghệ An học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam

Thanh Thuỷ |

Ngày 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai 300 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 6.750 cán bộ công đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

An Giang khởi động Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn"

Thanh Mai |

LĐLĐ tỉnh An Giang khởi động cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028”.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Bên trong phòng khám cung cấp dịch vụ tiêm tế bào gốc từ nhau thai người

NHÓM PV |

Quảng cáo là địa chỉ hàng đầu về cung cấp dịch vụ tiêm, truyền tế bào gốctừ nhau thai người và tế bào gốc tự thân, phòng khám thuộc Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc toàn cầu Cellab tại 155 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thu hút được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ dù nằm ngoài phạm vi được cấp phép.

Việt Nam cần chiến lược minh bạch, bền vững để đẩy mạnh du lịch thông minh

Ngọc Trang |

Lao Động trò chuyện với ông Caesar Indra, Chủ tịch Traveloka, lắng nghe những chia sẻ về xu hướng du lịch năm 2024 và tác động của chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào thực tế

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc – Nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Tam Dương, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

6.750 cán bộ Công đoàn Nghệ An học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam

Thanh Thuỷ |

Ngày 27.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai 300 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 6.750 cán bộ công đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

An Giang khởi động Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn"

Thanh Mai |

LĐLĐ tỉnh An Giang khởi động cuộc thi "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028”.