Tạo động lực cho tăng trưởng hậu COVID - 19

Trao thưởng sáng kiến của công nhân lao động ngành Công thương Hà Nội - một trong những hoạt động tạo động lực cho phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Linh Nguyên
Trao thưởng sáng kiến của công nhân lao động ngành Công thương Hà Nội - một trong những hoạt động tạo động lực cho phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Linh Nguyên
Trao thưởng sáng kiến của công nhân lao động ngành Công thương Hà Nội - một trong những hoạt động tạo động lực cho phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top