Phát động phong trào "Xây dựng Doanh nghiệp hạnh phúc"

Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hồng
Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hồng
Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hồng
Lên top