Công đoàn Dệt may Việt Nam phát động Tháng Công nhân 2021

Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hồng
Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hồng
Công đoàn Dệt may Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hồng
Lên top