Công đoàn Công Thương Hà Nội hưởng ứng Tháng Công nhân

Ông Phạm Anh Minh (thứ 6 từ phải sang) trao khen thưởng cho các công nhân tiêu biểu. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Phạm Anh Minh (thứ 6 từ phải sang) trao khen thưởng cho các công nhân tiêu biểu. Ảnh: Kiều Vũ
Ông Phạm Anh Minh (thứ 6 từ phải sang) trao khen thưởng cho các công nhân tiêu biểu. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top