Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2018

Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Ảnh: TTXVN.
Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Ảnh: TTXVN.
Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Ảnh: TTXVN.
Lên top