Người dân không nên đổ xô mua sản phẩm để phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Bộ Y tế đã có văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Bộ Y tế đã có văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Bộ Y tế đã có văn bản thu hồi công văn kèm danh mục 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Ảnh: Hương Giang
Lên top