Tăng cường phòng COVID-19 cho công nhân, Bạc Liêu siết hàng loạt quy định

Bạc Liêu siết chặt quy định nhằm bảo vệ lao động nhiễm COVID-19 có thể xảy ra.Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu siết chặt quy định nhằm bảo vệ lao động nhiễm COVID-19 có thể xảy ra.Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu siết chặt quy định nhằm bảo vệ lao động nhiễm COVID-19 có thể xảy ra.Ảnh: Nhật Hồ
Lên top