Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị 5 bệnh viện tiêm vaccine COVID-19

GS.TS Lê Ngọc Thành- Giám đốc Bệnh viện E tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BVCC
GS.TS Lê Ngọc Thành- Giám đốc Bệnh viện E tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BVCC
GS.TS Lê Ngọc Thành- Giám đốc Bệnh viện E tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top