Một gia đình ủng hộ 25.000 khẩu trang để công nhân phòng dịch COVID-19

Quang cảnh lễ tiếp nhận. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh lễ tiếp nhận. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh lễ tiếp nhận. Ảnh: Hà Anh
Lên top