Tâm sự buồn của công nhân bị nợ lương trong mùa COVID-19

Rác dưới kênh đủ loại như rác trên bờ. Ảnh: CNCC
Rác dưới kênh đủ loại như rác trên bờ. Ảnh: CNCC
Rác dưới kênh đủ loại như rác trên bờ. Ảnh: CNCC
Lên top