Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Những người công nhân moi trường chờ đến lượt nhận tiền lương. Ảnh: TA
Những người công nhân moi trường chờ đến lượt nhận tiền lương. Ảnh: TA
Những người công nhân moi trường chờ đến lượt nhận tiền lương. Ảnh: TA
Lên top