Hà Nội: 3.500 công nhân thuỷ nông lại bị chậm lương

Một buổi làm việc của công nhân thuỷ nông Hà Nội. Ảnh: Huyên Vương
Một buổi làm việc của công nhân thuỷ nông Hà Nội. Ảnh: Huyên Vương
Một buổi làm việc của công nhân thuỷ nông Hà Nội. Ảnh: Huyên Vương
Lên top