So sánh tiền lương trong khu vực công nghiệp với năng suất lao động xã hội là khập khiễng

Hội thảo “Tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam”
Hội thảo “Tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam”