Sáng tạo trong chống dịch bệnh của Công đoàn ở nơi có 25 ngàn công nhân

Công đoàn đứng ra làm nòng cốt thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Công đoàn đứng ra làm nòng cốt thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Công đoàn đứng ra làm nòng cốt thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: K.Q
Lên top