Thêm nghiên cứu củng cố khả năng SARS-CoV-2 lây trước khi phát triệu chứng

Quan chức y tế kiểm tra nhiệt độ cho một nam giới ở Kuwait hôm 12.3, một ngày sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch. Ảnh: Anadolu/ Getty Images.
Quan chức y tế kiểm tra nhiệt độ cho một nam giới ở Kuwait hôm 12.3, một ngày sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch. Ảnh: Anadolu/ Getty Images.
Quan chức y tế kiểm tra nhiệt độ cho một nam giới ở Kuwait hôm 12.3, một ngày sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch. Ảnh: Anadolu/ Getty Images.
Lên top