Công ty trừ lương nhưng không đóng tiền bảo hiểm xã hội:

Quyền lợi của người lao động bị vi phạm

Ông Chu Hồng Điệp - cán bộ của Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 - không thể về hưu vì công ty vẫn chưa đóng cho ông số tiền bảo hiểm xã hội là 225 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Chu Hồng Điệp - cán bộ của Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 - không thể về hưu vì công ty vẫn chưa đóng cho ông số tiền bảo hiểm xã hội là 225 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Chu Hồng Điệp - cán bộ của Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 - không thể về hưu vì công ty vẫn chưa đóng cho ông số tiền bảo hiểm xã hội là 225 triệu đồng. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top