Quảng Nam: Hơn 80% các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau Tết

Quảng Nam ổn định việc làm cho công nhân sau dịp nghỉ Tết. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam ổn định việc làm cho công nhân sau dịp nghỉ Tết. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam ổn định việc làm cho công nhân sau dịp nghỉ Tết. Ảnh: Thanh Chung
Lên top