Quảng Bình: Vì lợi ích đoàn viên nhân "Tháng Công nhân" năm 2019

LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNLĐ Xí nghiệp may Hà Quảng. Ảnh: Lê Phi Long
LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNLĐ Xí nghiệp may Hà Quảng. Ảnh: Lê Phi Long
LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNLĐ Xí nghiệp may Hà Quảng. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top