LĐLĐ Quảng Bình: Thăm công nhân lao động ngày ra quân sản xuất đầu năm

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình tặng quà động viên CNLĐ Cty CP Sản xuất VLXD 1-5. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình tặng quà động viên CNLĐ Cty CP Sản xuất VLXD 1-5. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình tặng quà động viên CNLĐ Cty CP Sản xuất VLXD 1-5. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top