LĐLĐ Quảng Bình: Ứng dụng công nghệ để quản lý đoàn viên

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Phi Khanh phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Phi Khanh phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Phi Khanh phát biểu tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top