LĐLĐ Quảng Bình: Phối hợp hoạt động vì lợi ích người lao động

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top