Nữ Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) :

Quan trọng là gần gũi người lao động

Chị Lê Thị Thì - Chủ tịch Công đoàn TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội).
Chị Lê Thị Thì - Chủ tịch Công đoàn TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội).
Chị Lê Thị Thì - Chủ tịch Công đoàn TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội).
Lên top