LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng:

Giúp người lao động an toàn trong mùa dịch COVID-19

Người lao động được trang bị khẩu trang phòng dịch khi tiếp xúc với khách hàng. Ảnh: PV
Người lao động được trang bị khẩu trang phòng dịch khi tiếp xúc với khách hàng. Ảnh: PV
Người lao động được trang bị khẩu trang phòng dịch khi tiếp xúc với khách hàng. Ảnh: PV
Lên top