Cần giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc đúng luật

Bà Lê Thị Khanh. Ảnh: Bảo Hân
Bà Lê Thị Khanh. Ảnh: Bảo Hân
Bà Lê Thị Khanh. Ảnh: Bảo Hân
Lên top