Phong tỏa công ty có 2.000 lao động ở khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi

Phong tỏa Công ty TNHH Properwell Việt Nam nơi có 2.000 lao động đang hoạt động sản xuất. Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa Công ty TNHH Properwell Việt Nam nơi có 2.000 lao động đang hoạt động sản xuất. Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa Công ty TNHH Properwell Việt Nam nơi có 2.000 lao động đang hoạt động sản xuất. Ảnh: Thanh Chung
Lên top