Công đoàn Quảng Ngãi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bởi COVID-19

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trực tiếp đến các doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19. Ảnh: Xuân Quang
Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trực tiếp đến các doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19. Ảnh: Xuân Quang
Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi trực tiếp đến các doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID -19. Ảnh: Xuân Quang
Lên top