Quảng Ngãi xử phạt công ty để hàng trăm công nhân tụ tập ca hát

Hàng trăm công nhân công ty  Mensa Industries ca hát khi thực hiện cách ly tại chỗ. Ảnh: Công an
Hàng trăm công nhân công ty Mensa Industries ca hát khi thực hiện cách ly tại chỗ. Ảnh: Công an
Hàng trăm công nhân công ty Mensa Industries ca hát khi thực hiện cách ly tại chỗ. Ảnh: Công an
Lên top