Ông Lê Minh Nhân được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế

Ông Lê Minh Nhân - tân Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế. Ảnh: P.Đạt.
Ông Lê Minh Nhân - tân Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế. Ảnh: P.Đạt.
Ông Lê Minh Nhân - tân Chủ tịch LĐLĐ Thừa Thiên Huế. Ảnh: P.Đạt.
Lên top