Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở TP.HCM

Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở TP.HCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở TP.HCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cách ly 11 trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 ở TP.HCM. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top