Đà Nẵng: Những doanh nghiệp chống dịch COVID tốt cam kết sẽ có thưởng Tết

Người lao động Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng sẽ có thưởng Tết bằng năm 2019. Ảnh: Tường Minh
Người lao động Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng sẽ có thưởng Tết bằng năm 2019. Ảnh: Tường Minh
Người lao động Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng sẽ có thưởng Tết bằng năm 2019. Ảnh: Tường Minh
Lên top