LĐLĐ TP.HUẾ:

Hỗ trợ 10 gia đình đoàn viên bị thiệt hại do bão số 5

Đại diện LĐLĐ TP.Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: LĐ.
Đại diện LĐLĐ TP.Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: LĐ.
Đại diện LĐLĐ TP.Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão số 5. Ảnh: LĐ.
Lên top