Nữ Chủ tịch luôn “cháy” hết mình với hoạt động Công đoàn

Chị Lê Thị Hát nhận biểu trưng và hoa tại lễ biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017. Ảnh: Đ.L
Chị Lê Thị Hát nhận biểu trưng và hoa tại lễ biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017. Ảnh: Đ.L
Chị Lê Thị Hát nhận biểu trưng và hoa tại lễ biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2013-2017 của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2017. Ảnh: Đ.L
Lên top