Ninh Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hàng trăm công nhân đồng loạt nghỉ việc tập trung trước cổng Công ty để đình công. Ảnh: NT
Hàng trăm công nhân đồng loạt nghỉ việc tập trung trước cổng Công ty để đình công. Ảnh: NT
Hàng trăm công nhân đồng loạt nghỉ việc tập trung trước cổng Công ty để đình công. Ảnh: NT