Vụ ngừng việc đòi công khai thưởng Tết: Yêu cầu Cty thực hiện 6 vấn đề

Cảnh công nhân tụ tập trước cổng Cty sáng 6.1. Ảnh: Công nhân cung cấp
Cảnh công nhân tụ tập trước cổng Cty sáng 6.1. Ảnh: Công nhân cung cấp
Cảnh công nhân tụ tập trước cổng Cty sáng 6.1. Ảnh: Công nhân cung cấp
Lên top