Người lao động Công ty TOTO tham gia thi đấu thể thao

Người lao động Công ty TOTO tham gia thi đấu môn chạy tiếp sức. Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty TOTO tham gia thi đấu môn chạy tiếp sức. Ảnh: Hà Anh
Người lao động Công ty TOTO tham gia thi đấu môn chạy tiếp sức. Ảnh: Hà Anh
Lên top