Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH TOTO VN: Nếu nhiệt huyết và cố gắng sẽ làm được

Chị Phạm Thị Bích Hải nhận chứng nhận điển hình tiên tiến. Ảnh: Hải Anh
Chị Phạm Thị Bích Hải nhận chứng nhận điển hình tiên tiến. Ảnh: Hải Anh
Chị Phạm Thị Bích Hải nhận chứng nhận điển hình tiên tiến. Ảnh: Hải Anh
Lên top