LĐLĐ Ninh Thuận: Hơn 400 công nhân viên chức lao động tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội diễn tại đêm khai mạc (Ảnh: Lý Thanh)
Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội diễn tại đêm khai mạc (Ảnh: Lý Thanh)
Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội diễn tại đêm khai mạc (Ảnh: Lý Thanh)
Lên top