“Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do”

Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Lên top