LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc:

Kiện toàn các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 4 từ trái qua) và BTV LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 4 từ trái qua) và BTV LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: P.V
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 4 từ trái qua) và BTV LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: P.V
Lên top