LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc: Khởi động Tháng Công nhân 2019

Đồng chí Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi lễ phát động.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi lễ phát động.
Đồng chí Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi lễ phát động.
Lên top