Ngoài Công ty PouYuen, công ty nào sẽ cắt giảm nhân sự do thiếu đơn hàng?

Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top