Từ vụ Công ty PouYuen: Chuyên gia dự báo nhiều doanh nghiệp có thể cắt giảm nhân sự

Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top