Công ty PouYuen chấm dứt HĐLĐ với gần 2.800 công nhân

Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top