Khi nào công nhân Công ty PouYuen được nhận trợ cấp do công ty trả?

Công nhân Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Công nhân Công ty PouYuen nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Lên top