Công ty PouYuen đóng BHXH khoảng 1.800 tỉ đồng/năm

Công ty PouYuen không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng BHXH cho người lao động. Ảnh Nam Dương
Công ty PouYuen không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng BHXH cho người lao động. Ảnh Nam Dương
Công ty PouYuen không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng BHXH cho người lao động. Ảnh Nam Dương
Lên top