Nghệ An: Tổ chức hội nghị gặp mặt 200 Chủ tịch công đoàn cơ sở

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt Chủ tịch công đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: Tư liệu
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt Chủ tịch công đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: Tư liệu
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị Gặp mặt Chủ tịch công đoàn cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh: Tư liệu
Lên top