Nghệ An ra thông báo hoả tốc sẵn sàng đón công dân trở về từ TP.HCM

Hàng rào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại
Hàng rào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại
Hàng rào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Vinh. Ảnh: Quang Đại
Lên top