Nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên

Một trong những nội dung kế hoạch Phối hợp là 
nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. Ảnh: CĐ GDHN
Một trong những nội dung kế hoạch Phối hợp là nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. Ảnh: CĐ GDHN
Một trong những nội dung kế hoạch Phối hợp là nâng cao chất lượng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. Ảnh: CĐ GDHN
Lên top