Ký thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên gói ưu đãi trị giá 1 tỉ đồng

Lễ ký kết. Ảnh: LĐLĐ LB
Lễ ký kết. Ảnh: LĐLĐ LB
Lễ ký kết. Ảnh: LĐLĐ LB
Lên top